Woelmuizen bestrijden

woelmuizen

Woelmuizen kunnen aardige schade in een tuin aanrichten. Wanneer je last hebt van woelmuizen ontstaan er overal gaten en gangen. Door de grote gangenstelsels kan de grond soms onder je voeten vandaan zakken. Er zijn verschillende manieren om woelmuizen te bestrijden, daarvoor eerst een korte informatie over deze muizen.

Woelmuizen

Woelmuizen zijn een onderfamilie van de Cricetidae, waaronder hamsters, woelmuizen en muizen en ratten van de Nieuwe Wereld behoren. Deze onderfamilie kent 144 verschillende levende soorten. Hiervan komen er zo’n 25 verschillende soorten voor in Europa. Kenmerkend aan de woelmuizen is dat ze een korte staart,  korte poten en een stompe snuit hebben. Woelmuizen staan er om bekend dat de het aantal waarin ze voorkomen sterk kunnen wisselen. In sommige gevallen vormen de besten een ware plaag, terwijl ze in andere gevallen juist weer erg beperkt voorkomen. De meest bekende woelmuissoorten zijn:

  • De rosse woelmuiswoelmuizen
  • De ondergrondse woelmuis
  • De aardmuis
  • De Noordse woelmuis
  • De sneeuwmuis
  • De berglemming
  • De muskusrat of bisamrat
  • De veldmuis
  • De woelrat

Woelmuizen bestrijden

Maken woelmuizen een bende van je tuin en wil je deze woelmuizen bestrijden? Dan zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.

Chemische bestrijding

Woelmuizen kunnen op verschillende manieren chemisch bestrijd worden. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van gaspatronen of giftige lokazen. De gaspatronen zorgen bij ontbranding voor stikkende zwaveldampen en  bij giftige lokazen wordt er bijvoorbeeld een wortel of een appel gebruikt om met chloorfacinon in olieoplossing in te smeren. Deze lokmiddelen worden in de gangenstelsels gelegd en treden in werking wanneer de woelmuizen van het lokaas eet.

Natuurvriendelijke middelen

carbidEr zijn verschillende natuurvriendelijke middelen waarmee woelmuizen kunnen worden bestreden. Een van de meest natuurvriendelijke manieren is door het gebruik van carbid. Carbid wordt al jaren gebruikt om mollen te verjagen, en fungeert ook prima als woelmuizen bestrijdingsmiddel. Een behandeling met carbid heeft voor de dieren en voor de natuur geen schadelijke gevolgen. Woelmuizen kunnen net als mollen niet tegen de gassen die vrij komen bij de chemische reactie die ontstaat wanneer er water aan carbid wordt toegevoegd.

Hoe gaat dit dan in zijn werking? Het carbid wordt in de gang van de woelmuizen geplaatst. Daarna wordt er water toegevoegd zodat er een chemische reactie ontstaat. Daarop wordt meteen het gangenstelsel afgesloten door bijvoorbeeld een tegel of een deksel op de ingangen te plaatsen. Zorg dat alle ingangen worden afgesloten zodat het gas goed in de gangen kan verspreiden en niet naar de buitenlucht vervliegt. De woelmuizen gaan niet dood door de lucht, maar zullen nooit meer op dezelfde plaats terugkomen.

Meer weten over woelmuizen verjagen met carbid? Kijk hier voor meer informatie >>>